Ra mắt mô hình Dân vận khéo “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội”

  15:59 08/07/2024

  Sáng 5/7, phường An Biên, quận Lê Chân tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình Dân vận khéo “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội” (mô hình “Một cộng”).

  Ban chỉ đạo mô hình ra mắt hội nghị

   Mô hình Dân vận khéo “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội” nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong việc tuyên truyền, định hướng đến dư luận xã hội các thông tin tích cực, chính xác; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trong việc quản lý, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội đúng cách, phát huy vai trò tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của mạng xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng.

  Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội” do đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng Ban.

  Những năm qua, phường An Biên đã và đang tập trung phát huy vai trò tích cực của mạng xã hội trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

  Toàn phường hiện có 14 tài khoản tập thể là các fanpage, page; 26 tài khoản nhóm là các nhóm trên Zalo, Facebook để tuyên truyền, cung cấp, trao đổi thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và 607 cán bộ, đảng viên có sử dụng ít nhất 01 tài khoản mạng xã hội cá nhân trên Facebook, Tiktok, Youtube, Zalo..., (chiếm tỷ lệ 88,48% tổng số đảng viên của Đảng bộ). Các tài khoản nhóm của các tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị đã phát huy tương đối tích cực và đạt hiệu quả tốt trong truyền tải thông tin chỉ đạo, điều hành, báo cáo kết quả, tuyên truyền các nhiệm vụ của địa phương.

  Dương Vũ

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông