Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố

  15:47 30/04/2024

  Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện nghiêm Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Văn bản số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Chủ tịch UBND thành phố vừa có Công điện 02/CĐ-CT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

  Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong quản lý, bảo vệ rừng

  Theo Công điện, Chủ tịch yêu cầu UBND các quận, huyện có rừng tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý, bảo vệ rừng; xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

  Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật do buông lỏng quản lý, chủ quan, thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch UBND huyện, quận nơi đó phải chịu trách nhiệm.

  Tại Công điện, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các chủ rừng triển khai, thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

  Công an thành phố bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu; điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

  Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức lực lượng tuần tra vào những thời điểm có nguy cơ sảy ra cháy rừng cao; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thực hành diễn tập tình huống, chuẩn bị phương án đảm bảo lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và hậu cần sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

  Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ phương tiện, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, bồi dưỡng, trực phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

  Tại Công điện này, UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành và các tổ chức chính ttij trên địa bàn thành phố như: Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng…

  Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà và các chủ rừng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng được giao; tăng cường công tác tuần tra rừng, khoang vùng trọng điểm cháy. Thường xuyên rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng để bổ sung, điều chỉnh cho sát với tình hình thực tiễn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; phát động phong trào thi đua, ký cam kết làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, thành lập các tổ đội tham gia chữa cháy rừng tại địa phương để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

  Thái Bình

   

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông