Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại buổi làm việc với đại diện một số hộ dân có kiến nghị liên quan đến Dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại khu Đồng Giáp, phường Nam Hải, quận Hải An

08:16 22/06/2024

Ngày 21/6, UBND TP có Thông báo số 169/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND TP tại buổi làm việc với đại diện một số hộ dân có kiến nghị liên quan đến Dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại khu Đồng Giáp, phường Nam Hải, quận Hải An

Ngày 20/6/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm việc về nội dung trên. Cùng dự có đại biểu các cơ quan Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đặng Bá Cường - Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy, Đào Khánh Hà - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, Lê Trí Vũ - Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành thành phố: Công an thành phố, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Tiếp công dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An và phường Nam Hải.

Sau khi nghe Ban Tiếp công dân thành phố tổng hợp các kiến nghị của công dân, ý kiến phát biểu của các công dân, trả lời của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, đặc biệt là ý kiến phát biểu của các cơ quan Trung ương và đại diện các Ban của Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất kết luận như sau:

1. Để xảy ra vụ việc phức tạp đến nay chưa giải quyết xong, trách nhiệm chính thuộc về một số cơ quan: xã Nam Hải (nay là phường Nam Hải), huyện An Hải (nay là quận Hải An), các sở, ngành và một phần trách nhiệm của lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, xem xét lại vụ việc cho thấy, sau khi có Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, thành phố đã nghiêm túc thực hiện, xử lý, xem xét trách nhiệm rất nghiêm khắc đối với những cán bộ có sai phạm (buộc thôi việc 2 người; cách chức 2 người; cảnh cáo 1 người và khiển trách 1 người).

Do công tác tuyên truyền của cán bộ xã (phường) không thông tin cụ thể và sự tìm hiểu của người dân chưa đầy đủ về dự án dẫn đến xảy ra sự việc này, người dân cũng có một phần trách nhiệm.

Khi có Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ liên quan đến kiến nghị "hoàn trả số tiền các hộ dân đã nộp để được giao đất tại Dự án khu Đồng Giáp", nhưng các công dân không có đơn kiến nghị về việc trả lại tiền đã nộp mà chỉ kiến nghị về việc được giao đất. Vì vậy, từ quận Hải An đến các Sở, ngành, thành phố chỉ xem xét giải quyết theo hướng kiến nghị được giao đất cho các hộ dân mà chưa xem xét đến việc hoàn trả tiền như yêu cầu của Kết luận thanh tra dẫn đến vụ việc chưa giải quyết dứt điểm.

2. Về các nội dung kiến nghị của công dân:

(1). Về kiến nghị giao đất cho các hộ dân: Thành phố không xem xét, giải quyết việc giao đất cho các hộ dân, vì không có cơ sở pháp luật để giải quyết.

(2). Về hoàn trả số tiền các hộ dân đã nộp: Thực hiện ngay việc hoàn trả lai tiền cho các hộ dân đã nộp vào ngân sách nhà nước để được giao đất tại Dự án khu Đồng Giáp (theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ).

(3). Về việc sử dụng đất tại khu Đồng Giáp: Sau khi Thanh tra Chính phủ kết luận, thành phố đã có phương án sử dụng khu đất vào việc khác để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

(4). Việc Uỷ ban nhân dân quận Hải An có Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 05/02/2024 về giải quyết tồn tại giao đất cho các hộ dân: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì họp nghe thấy không thể giao đất cho các hộ dân được và đã chỉ đạo bố trí buổi tiếp công dân ngày hôm nay.

(5). Việc Uỷ ban nhân dân xã Nam Hải thông báo nộp tiền không nêu rõ tiêu chí được giao đất: Đây là thiếu sót của cán bộ xã Nam Hải (phường Nam Hải) thời điểm đó, việc cán bộ làm sai đã được xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật như trên.

3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hải An khẩn trương đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố việc hoàn trả số tiền mà các hộ dân đã được nộp vào ngân sách nhà nước, để cấp cho Uỷ ban nhân dân quận Hải An hoàn trả cho các hộ dân. Hoàn thành trong tháng 6/2024.

Giao Uỷ ban nhân dân quận Hải An lập danh sách và mời các hộ dân đến nhận tiền hoàn trả. Trường hợp các hộ dân không đến nhận tiền thì thực hiện việc mở mỗi hộ dân một tài khoản tại ngân hàng thương mại và gửi tiền cho các hộ dân vào tài khoản trên để sau này người dân chủ động đến nhận lại.

4. Giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố phối hợp với Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố văn bản đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố để giải quyết các vướng mắc sau thực hiện Kết luận thanh tra. Địa điểm làm việc tại trụ sở Thanh tra Chính phủ; thời gian làm việc trước ngày 10/7/2024.

5. Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố đề xuất Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với thành phố Hải Phòng phương án hoàn trả có xem xét đến yếu tố trượt giá, để hoàn trả tiền cho các hộ dân.

6. Giao Công an thành phố trong trường hợp, các hộ dân cố tình tập trung đông người không đúng quy định, đề nghị xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

7. Đối với các hộ dân: Các cơ quan nhà nước đã xem xét giải quyết với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đề nghị các hộ dân chia sẻ, đồng thuận và phối hợp với quận Hải An và các sở, ngành thành phố để giải quyết dứt điểm vụ việc. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận với các văn bản giải quyết, đề nghị các công dân thực hiện quyền khiếu kiện tại Tòa án theo quy định.

8. Yêu cầu Ban Tiếp công dân thành phố:

- Từ nay đến hết tháng 8/2024, không tiếp nhận kiến nghị có nội dung nêu trên của các hộ dân.

- Sau tháng 8/2024, khi quận Hải An đã thực hiện hoàn trả số tiền cho các hộ dân, nếu các hộ dân không nhận tiền, Ban Tiếp công dân thành phố không tiếp nhận đơn kiến nghị. Trong trường hợp, nếu kiến nghị trên chưa được giải quyết, thì Ban Tiếp công dân thành phố mới tiếp nhận, giải quyết đơn của công dân theo quy định.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông