Thứ bảy, 22 Tháng 7, 2017 - 19:42

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TS THA DS QUẬN DƯƠNG KINH

Tạo: 12/07/2017 - 16:14

Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ Tư vấn Hải Phòng đấu giá 02 TS của Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh. Cụ thể như sau:

1. Tài sản 1: QSDĐ, DT 100m2 và TS gắn liền với đất; thuộc thửa đất số 153b, tờ bản đồ số 1 tại thôn Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Kiến Thụy (nay là Khu Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh), TP Hải Phòng; GCN QSDĐ số AH 152169, vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00973 Q2 do UBND huyện Kiến Thụy cấp ngày 13/12/2006. Giá khởi điểm: 196.173.900đ. Tiền đặt trước: 20.000.000đ.

2. Tài sản 2: QSDĐ, DT 198m2 và TS gắn liền với đất; thuộc thửa đất số 44b, tờ bản đồ số 1 tại khu Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng; GCN QSDĐ số AL 936508, vào sổ cấp GCN QSDĐ số Q00085 Q1 do UBND quận Dương Kinh cấp ngày 02/5/2008. Giá khởi điểm: 579.336.300đ. Tiền đặt trước: 60.000.000đ.

- Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày 12/7/2017 đến 10 giờ 00 ngày 31/7/2017.

- Thời gian xem tài sản: Theo yêu cầu của người tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đấu giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 30 ngày 03/8/2017 tại trụ sở Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ Tư vấn Hải Phòng.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ Tư vấn Hải Phòng; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP.Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3732779 - 3822476 - 0913246042.