Thứ bảy, 22 Tháng 7, 2017 - 19:38

THÔNG BÁO XÉT CẤP GCN QSDĐ - CN QUẬN DƯƠNG KINH (Từ ngày 10-7 đến ngày 15-7)

Tạo: 11/07/2017 - 14:40

Văn phòng đăng ký đất đai

Thông báo về việc cấp GCN QSDĐ

QUẬN DƯƠNG KINH 

* VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của ông Phạm Văn Hệ trú tại tổ 14, Hưng Đạo, Dương Kinh; bà Đỗ Thị Mý trú tại tổ 4, Hưng Đạo, Dương Kinh; ông Nguyễn Kim Hùng vợ là bà Đỗ Thị Hương trú tại tổ 9, Hưng Đạo, Dương Kinh.

Nguồn gốc sử dụng đất:

1. Thửa đất số 114b, TBĐ số 02, DT: 141,5m2, tổ 14, Hưng Đạo, Dương Kinh là một phần DT đất ở sử dụng trước ngày 15/10/1993 của ông Phạm Văn Mên. Năm 1991, ông Mên chuyển nhượng toàn bộ thửa đất, DT: 354,0 m2 cho ông Phạm Văn Tuyên (Không có giấy tờ chuyển nhượng). Ngày 14/9/2003, ông Tuyên chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Hệ 150,0 m2 bằng giấy viết tay.

2.2. Thửa đất số 555, TBĐ số 05, DT: 300,0m2, tổ 4, Hưng Đạo, Dương Kinh là đất ở sử dụng trước ngày 18/12/1980 của bà Trần Thị Cách. Ngày 03/5/2007, bà Cách giao toàn quyền sử dụng thửa đất cho bà Đỗ Thị Mý có xác nhận của chính quyền địa phương. 

3. Thửa đất số 382, TBĐ số 04, DT: 334,0 m2, tổ 9, Hưng Đạo, Dương Kinh là đất ở sử dụng trước ngày 15/10/1993 của ông Đồng Văn Nghịch. Ngày 19/9/2002, bà Đồng Thị Hoa (con đẻ ông Nghịch) chuyển nhượng 334,0m2 cho ông Nguyễn Kim Hùng có xác nhận của chính quyền địa phương.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh - Km3, đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho ông Phạm Văn Hệ; bà Đỗ Thị Mý; ông Nguyễn Kim Hùng vợ là bà Đỗ Thị Hương theo quy định.

* VP tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của bà Lê Thị Tuyết và chồng là ông Nguyễn Văn Đại trú tại X. Tân Hưng, H. Thủy Nguyên; của bà Lê Thị Hải Thành và chồng là ông Nguyễn Hoàng Hải, trú tại: Số 32 Lê Hoàn, TDP Bạch Đằng, TT Núi Đèo, H. Thủy Nguyên; của bà Nguyễn Thị Lan Hương và chồng là ông Nguyễn Hữu Lộc trú tại Khu Thư Trung, P. Đằng Lâm, Q. Hải An; của ông Nguyễn Văn Lâm và vợ là bà Nguyễn Thị Lan, trú tại: Số 134, gác 2, Lương Khánh Thiện, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền; của ông Nguyễn Văn Chiến và vợ là bà Lê Thị Vân, trú tại Số 1057, đường 5/7, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng; của ông Nguyễn Văn Nga và vợ là bà Trần Thị Huyền, trú tại TDP Tân Hợp, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh.

Nguồn gốc sử dụng đất:

1. Thửa đất số 135, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ bà Hoàng Thị Tươi (Phiếu thu nộp tiền số 12 ngày 01/01/2002). Ngày 25/4/2009, bà Tươi chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Lê Thị Tuyết và chồng là ông Nguyễn Văn Đại theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 64 do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

2. Thửa đất số 134, TBĐ số 48 DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ bà Hoàng Thị Huyền (Phiếu thu nộp tiền số 11 ngày 01/01/2002). Ngày 25/4/2009, bà Huyền chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Lê Thị Tuyết và chồng là ông Nguyễn Văn Đại theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

3. Thửa đất số 114, TBĐ số 48, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/8/1997 cho hộ ông Trần Văn Hà (Phiếu thu nộp tiền số 02 ngày 10/01/2003). Ngày 05/12/2008, ông Hà chuyển nhượng 150,0m2 thửa đất trên cho bà Hoàng Thị Trang theo HĐ chuyển nhượng do UBND P. Tân Thành chứng thực; Ngày 03/7/2009, bà Trang chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Lê Thị Hải Thành và chồng là ông Nguyễn Hoàng Hải theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

4. Thửa đất số 55, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Nguyễn Văn Cường (Phiếu thu nộp tiền số 36 ngày 08/01/2002). Ngày 17/12/2008, ông Cường chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Nguyễn Thị Lan Hương và chồng là ông Nguyễn Hữu Lộc theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

5. Thửa đất số 56, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Đỗ Trọng Sơn (Phiếu thu nộp tiền số 33 ngày 05/01/2002). Ngày 10/5/2009, ông Sơn chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Nguyễn Thị Lan Hương và chồng là ông Nguyễn Hữu Lộc theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

6. Thửa đất số 63, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Nguyễn Văn Khánh (Phiếu thu nộp tiền số 125 ngày 10/12/2002). Ngày 08/3/2009, ông Khánh chuyển nhượng thửa đất trên cho của ông Nguyễn Văn Chiến và vợ là bà Lê Thị Vân theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

7. Thửa đất số 53, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ bà Trần Thị Yến (Phiếu thu nộp tiền số 26 ngày 02/01/2002). Ngày 12/3/2009, bà Yến chuyển nhượng thửa đất trên cho của ông Nguyễn Văn Chiến và vợ là bà Lê Thị Vân theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

8. Thửa đất số 14, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Hoàng Văn Bẩy (Phiếu thu nộp tiền số 118 ngày 10/12/2002). Ngày 17/12/2008, ông Bẩy chuyển nhượng thửa đất trên cho của ông Nguyễn Văn Lâm và vợ là bà Nguyễn Thị Lan theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

9. Thửa đất số 51, TBĐ số 51, DT 150,0m2 thuộc TDP Tân Lập, P. Tân Thành, Q. Dương Kinh là đất được UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở ngày 20/6/1997 cho hộ ông Lê Gia Ưng (Phiếu thu nộp tiền số 29 ngày 05/01/2002). Ngày 21/3/2009, ông Ưng chuyển nhượng thửa đất trên cho của ông Nguyễn Văn Nga và vợ là bà Trần Thị Huyền theo HĐ chuyển nhượng QSDĐ số 29, quyển số Q1 do UBND phường Tân Thành chứng thực cùng ngày;

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có tổ chức, cá nhân nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các thửa đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh, TP Hải Phòng - Trụ sở UBND quận Dương Kinh, Tổ dân phố Ninh Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh sẽ tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho bà Lê Thị Tuyết và chồng là ông Nguyễn Văn Đại; cho bà Lê Thị Hải Thành và chồng là ông Nguyễn Hoàng Hải; cho bà Nguyễn Thị Lan Hương và chồng là ông Nguyễn Hữu Lộc; cho ông Nguyễn Văn Lâm và vợ là bà Nguyễn Thị Lan; cho ông Nguyễn Văn Chiến và vợ là bà Lê Thị Vân; cho ông Nguyễn Văn Nga và vợ là bà Trần Thị Huyền theo quy định.