Thứ bảy, 22 Tháng 7, 2017 - 19:41

THÔNG BÁO XÉT CẤP GCN QSDĐ - CN QUẬN NGÔ QUYỀN (Từ 1 đến 8-7)

Tạo: 11/07/2017 - 09:15

Văn phòng đăng ký đất đai

Thông báo về việc cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất

QUẬN NGÔ QUYỀN (Từ ngày 1-7 đến ngày 8-7)

* VP nhận được đơn xin cấp GCN QSDĐ của bà Vũ Thị Mỵ. Địa chỉ xin cấp GCN QSDĐ: Tại số 46 Nguyễn Bình, P Đồng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền.

Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Căn hộ tại địa chỉ số 46 Nguyễn Bình, P Đồng Quốc Bình được UBND TP Hải Phòng cấp giấp phép sử dụng đất tạm thời để làm nhà ở số 65/XD ngày 23/12/1992 cho bà Trần Thị Thuý. Ngày 12/4/1992 bà Thuý viết giấy tay nhượng lại thửa đất trên cho bà Vũ Thị Mỵ (giấy tờ viết tay không có xác nhận của UBND phường). Nay bà Vũ Thị Mỵ có đơn xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở.

Sau 15 ngày kể từ ngày công khai thông báo này trên báo An ninh Hải Phòng nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho hộ bà Vũ Thị Mỵ tại địa chỉ nói trên.