Thứ bảy, 22 Tháng 7, 2017 - 19:54

UBND quận Hải An thông báo

Tạo: 15/03/2017 - 17:04

Thông báo cung cấp giấy tờ sử dụng đất để bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thực hiện dự án nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ...