Tổng sản lượng thịt hơi tăng 5,43% so cùng kỳ

16:31 24/11/2022

Hiện, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi & Thú y, toàn thành phố có 936 trang trại chăn nuôi.

Trong đó, có 163 trang trại lợn (13 trang trại quy mô lớn, 65 trang trại quy mô vừa, 85 trang trại quy mô nhỏ), 773 trang trại gia cầm (202 trang trại quy mô vừa, 571 trang trại quy mô nhỏ), chiếm 51,82% tổng đàn lợn và 51,14% tổng đàn gia cầm toàn thành phố. Trong khi đó, chăn nuôi quy mô nông hộ đạt 40.366 hộ, trong số đó có 11.460 hộ/40.366 hộ chăn nuôi lợn.

Tổng sản lượng thịt lợn hơi tăng 28,69% so cùng kỳ

Tháng 10 vừa qua, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố phát triển ổn định. Tổng đàn lợn đạt 150.282 con, tăng 0,66% so với cùng kỳ năm 2021; đàn gia cầm đạt 8.657,55 nghìn con, bằng 98,01%; đàn bò ước đạt 7.980 con, bằng 94,79%; đàn trâu 4.143 con, bằng 96,01% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng thịt hơi trong tháng ước đạt 8.679,89 tấn, tăng 5,43% so cùng kỳ. Trong đó, thịt lợn đạt 2.012,77 tấn, tăng 2,54%; thịt gia cầm đạt 6.033 tấn, bằng 101,63%; sản lượng trứng ước đạt 35.152,7 nghìn quả, bằng 109,85% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng qua, tổng sản lượng thịt hơi của thành phố ước đạt 83.899,49 tấn; tăng 1,91% so cùng kỳ.

Trong đó, thịt lợn đạt 25.261,15 tấn; tăng 28,69% so cùng kỳ; thịt gia cầm đạt 56.658,11 tấn; bằng 97,92% cùng kỳ; tổng sản lượng trứng ước đạt 265.417,3 nghìn quả, bằng 97,04% so cùng kỳ.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông