Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động, Phần 3 Thông tư 55/2022/TT-BCA: Quy định về cấp, đổi, cấp lại, giao, thu hồi, tiêu hủy giấy chứng nhận công tác đặc biệt

16:38 24/01/2024

Tại Điều 7, Chương II, Thông tư 55/2022/TT-BCA được Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành ngày 16-11-2022, quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2023 đã đưa ra những quy định cụ thể về “Thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại, giao, thu hồi, tiêu hủy giấy chứng nhận công tác đặc biệt” của Cảnh sát cơ động.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cấp, đổi, cấp lại, tiêu hủy giấy chứng nhận công tác đặc biệt. Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh) quyết định giao giấy chứng nhận công tác đặc biệt cho các đơn vị thuộc quyền. Thủ trưởng các đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm giao giấy chứng nhận công tác đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý và thu hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Việc giao, thu hồi giấy chứng nhận công tác đặc biệt phải được thể hiện bằng văn bản.

Về trường hợp đổi, cấp lại giấy chứng nhận công tác đặc biệt của Cảnh sát cơ động, tại Điều 8, Chương này của Thông tư quy định: Giấy chứng nhận công tác đặc biệt bị hư hỏng, rách, nát không sử dụng được thì được đổi. Giấy chứng nhận công tác đặc biệt bị mất thì được cấp lại.

Thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận công tác đặc biệt được quy định chi tiết tại Điều 9, Chương II của Thông tư này như sau:

Công an cấp tỉnh tổng hợp số lượng giấy chứng nhận công tác đặc biệt cần cấp, đổi, cấp lại gửi Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổng hợp số lượng giấy chứng nhận công tác đặc biệt cần cấp, đổi, cấp lại của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an cấp tỉnh; trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định cấp, đổi, cấp lại.

Cùng với đó, tại Điều 10 Chương này của Thông tư cũng đưa ra những quy định cụ thể về “Thủ tục tiêu hủy giấy chứng nhận công tác đặc biệt” của Cảnh sát cơ động như sau:

Giấy chứng nhận công tác đặc biệt được tiêu hủy trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng.Công an cấp tỉnh tổng hợp số lượng giấy chứng nhận công tác đặc biệt thuộc trường hợp tiêu hủy gửi về Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổng hợp số lượng giấy chứng nhận công tác đặc biệt thuộc trường hợp tiêu hủy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an cấp tỉnh; báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định tiêu hủy. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thành lập hội đồng tiêu hủy do 1 đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động làm Chủ tịch Hội đồng. Việc tiêu hủy phải được thành lập thành biên bản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích