Chuyên mục Luật Cư trú: 9 hoạt động xây dựng Cơ sở dữ liệu về cư trú

15:18 24/07/2022

Để bảo đảm việc xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu về cư trú được chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu quản lý cư trú và phục vụ các hoạt động nghiệp vụ khác của lực lượng Công an nhân dân, tại Điều 10, Chương III, Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định về hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú cụ thể như sau:

1. Hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú do Bộ Công an quản lý, được kết nối thống nhất, đồng bộ đến Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về cư trú bao gồm các hoạt động (9 hoạt động):

a) Bố trí mặt bằng, xây dựng các công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị;

b) Trang bị các trang thiết bị cần thiết;

c) Nâng cấp hạ tầng mạng;

d) Tổ chức cơ sở dữ liệu; xây dựng phần mềm quản lý, đăng ký cư trú;

đ) Thu thập, chuẩn hóa, nhập dữ liệu;

e) Lưu trữ, sao lưu dự phòng, đồng bộ hệ thống, phục hồi dữ liệu; bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu;

g) Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu;

h) Vận hành, hiệu chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng Cơ sở dữ liệu;

i) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích