Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: 4 trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý

15:47 23/03/2023

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 11, ngày 30-3-2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, cơ bản kế thừa các nội dung về trách nhiệm phòng, chống ma túy được quy định trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008.

Cụ thể, tại Điều 6, Chương II Luật này quy định cụ thể 4 trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma tuý như sau:

Một là. Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại  của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. 

Hai là. Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây  nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. 

Ba là. Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy. 

Bốn là. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích