Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VII Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Điều chỉnh mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo

16:12 16/03/2023

Cùng với việc bổ sung 24 hành vi vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và bổ sung thêm đối tượng quản lý nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo thì Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã điều chỉnh về mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực này.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 10, Nghị định 167 thì mức phạt tiền thấp nhất là 500.000 đồng, còn theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 144/NĐ-CP đã nâng mức phạt tiền thấp nhất lên là 1.000.000 đồng.

Đồng thời, Nghị định này cũng tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm. Đơn cử như đối với hành vi sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép tăng mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng lên 5.000.000 đến 10.000.000 đồng. Hay hành vi sử dụng, mua bán các loại pháo, thuốc pháo trái phép tăng mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng lên 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.

Cùng với đó, Nghị định 144/NĐ-CP cũng bổ sung về biện pháp khắc phục hậu quả do các hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gây ra.

Cụ thể, tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định “thu hồi, hủy bỏ giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận… ” thì Nghị định số 144 quy định là “buộc nộp lại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận…”. Tại khoản 8, Điều 11 Nghị định này còn bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra gồm:

+ Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144;

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm b và c khoản 2; các điểm a, b, c, d, đ, e và k khoản 3; các điểm a, c, d, e và i khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định này.

KC (Hết chuyên mục)

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông