Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Các trường hợp tiếp nhận, thu gom VK, VLN, CCHT

14:32 31/10/2022

Nếu như các Điều 62, Chương V và Điều 63, Chương VI, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sửa chữa công cụ hỗ trợ và nguyên tắc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì Điều 64 của Luật quy định chi tiết về việc tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo đó, Luật quy định như sau:

Một là. Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom gồm: các loại vũ  khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định tại Điều 3 của Luật này; phế liệu, phế  phẩm, phụ kiện của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chất nổ từ bom,  mìn, lựu đạn, đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi.

Hai là. Các trường hợp tiếp nhận, thu gom:

a) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được trang bị hoặc sở hữu theo quy định của pháp luật;

b) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có liên quan đến các vụ án đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ;

c) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện nhưng không xác định được cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý hoặc sở hữu; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sau chiến tranh còn tồn tại ở ngoài xã hội.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

tin bài cùng chuyên mục:

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích