Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Nguyên tắc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT

15:04 31/10/2022

Nếu như các Điều 60, 61, Chương V, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định chi tiết về thủ tục cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ và việc sử dụng công cụ hỗ trợ thì Điều 62, Chương V và Điều 63, Chương VI của Luật quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sửa chữa công cụ hỗ trợ và nguyên tắc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, tại Điều 62 của Luật quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản  xuất, kinh doanh, vận chuyển, sửa chữa công cụ hỗ trợ như sau:

- Phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sửa chữa công cụ hỗ trợ.

- Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ chỉ mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu và sửa chữa công cụ hỗ trợ theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Và theo Điều 63 của Luật thì nguyên tắc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu  hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được quy định như sau:

Một là: Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trình báo, khai báo, giao nộp vũ khí, vật liệu  nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan quân sự, công an hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất trong trường hợp không thuộc đối tượng trang bị, sử dụng theo quy định của  pháp luật mà có từ bất kỳ nguồn nào hoặc phát hiện, thu nhặt được.

Hai là: Việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí,  vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến môi  trường. Việc vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom  được phải sử dụng phương tiện chuyên dùng hoặc các phương tiện khác nhưng  phải bảo đảm an toàn.

Ba là: Việc tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải được tiến hành thường xuyên và thông qua các đợt vận động.

Bốn là: Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn giá trị sử dụng sau khi được phân loại sẽ được đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Năm là: Việc phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trang bị đối với các đối tượng thuộc Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Cảnh sát biển, Cơ yếu, câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Việc phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trang bị đối với các đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Sáu là: Người làm công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý,  tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải được tập huấn về chuyên môn,  nghiệp vụ và được trang bị các thiết bị bảo vệ để bảo đảm an toàn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

tin bài cùng chuyên mục:

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông