Công an quận Kiến An: Đăng ký mới trên 360 xe môtô, xe máy điện

09:28 20/11/2023

Triển khai các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, thời gian qua, Công an quận Kiến An đã chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 06/CP về “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng ứng dụng VneID gửi kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự tới cơ quan Công an.

                                        CAQ Kiến An hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VneID

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý cư trú; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành trên địa bàn quận kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Chỉ tính riêng tháng 10 vừa qua, Công an quận đã thu nhận trên 300 hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân (trong đó, có gần 100 trường hợp cấp mới, gần 220 trường hợp cấp lại), gần 160 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử.

Cũng trong tháng, Công an quận đã đăng ký mới trên 360 xe mô tô, xe máy điện (trong đó, có 300 xe môtô, trên 60 xe máy điện); chuyển đến 11 xe môtô, chuyển đi 20 xe môtô, cấp lại sang tên 14 xe môtô, sang tên đổi biển 20 xe môtô.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông