Đoàn cơ sở Trại Tạm giam CATP: Chú trọng đồng hành cùng ĐVTN

09:43 10/05/2022

Để đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chuyên môn kỹ thuật, kiến thức xã hội và kỹ năng công tác, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở Trại Tạm giam CATP đã quản lý tốt “Tủ sách pháp luật”.

Đồng thời, chủ động tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là chiến sỹ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân công tác tại đơn vị tham gia đầy đủ các buổi rèn luyện thể lực, tập luyện võ thuật, nghiên cứu tài liệu, sách báo.

Các hoạt động sinh hoạt chính trị, huấn luyện điều lệnh - quân sự - võ thuật, rèn luyện thể lực của tuổi trẻ đơn vị được triển khai đảm bảo các yêu cầu về năng lực nghiệp vụ, chính trị, sức khỏe phục vụ công tác và chiến đấu.

Cùng với đó, triển khai chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng các kỹ năng mềm, giao tiếp, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên đơn vị.

KC                   

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông