Hải Dương xếp thứ 13/63 địa phương của cả nước về phòng chống tham nhũng

17:35 24/01/2024

Theo báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, tỉnh Hải Dương xếp thứ 13 với 71,54/100 điểm (tăng 6 bậc so với năm 2021).
Để phát huy những kết quả đã đạt được, chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua đánh giá năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các mặt công tác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách, đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý và sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự.

Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quá trình thực hiện, phải có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà qua thực tiễn thi hành còn có mặt hạn chế.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai bổ sung của năm 2023 theo đúng quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, chức, đơn vị và Kế hoạch của UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh tổ chức xây dựng Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ báo cáo Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.

Năm 2022 và năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, thể hiện qua điểm số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 của tỉnh đạt 71,54/100 điểm, xếp thứ 13 so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 5,95 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2021).

HD

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông