Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin sự việc sửa chữa nhà xe học sinh tại Trường THPT Đồng Hòa

  18:23 29/02/2024

  Chiều 29/2, đồng chí Trần Tiến Chinh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về việc sửa chữa nhà xe học sinh tại Trường THPT Đồng Hòa.

  Theo đó, trước thông tin một số bài báo phản ánh việc Trường THPT Đồng Hoà vận động tài trợ sửa chữa nhà xe học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 17/CV-TTr, ngày 27/02/2024 yêu cầu Trường THPT Đồng Hòa báo cáo về những nội dung báo chí nêu. Ngày 28/02/2024, Trường THPT Đồng Hòa có Báo cáo số 06/BC-THPTĐH về việc trên.

  Qua báo cáo của nhà trường và qua rà soát quy trình xây dựng, trình và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin chính thức về việc sửa chữa nhà xe học sinh tại Trường THPT Đồng Hòa.

  Cụ thể, sau khi nhận nhiệm vụ (ngày 1/6/2023), Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hòa đã chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất của nhà trường. Qua đó, nhận thấy một số hạng mục công trình của nhà trường đã xuống cấp, đặc biệt là cổng trường và khu vực nhà để xe học sinh cần phải sửa chữa ngay. Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, nhà trường đã tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất. Trong đó, có việc sửa chữa nhà xe để đảm bảo an toàn cho học sinh.

  Do nhà xe hiện tại vừa xuống cấp, vừa không đáp ứng được số lượng xe của học sinh, Trường THPT Đồng Hòa có chủ trương xây dựng kế hoạch vận động, tài trợ năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025 để sửa chữa và mở rộng nhà xe học sinh. Ngày 12/12/2023, Trường THPT Đồng Hòa báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo xin được phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ.

  Tuy nhiên, trong khi chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, ngày 15/12/2023, tại khu vực nhà để xe tiếp giáp dãy tường bao và hàng cây cau phía cổng trường có một số thanh xà đỡ mái nhà để xe bị sập (do rỉ sét và bẹ cau rơi thủng mái tôn) gây nguy hiểm. Do nguồn kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp nên sau khi bàn bạc với Hội cha mẹ học sinh trường, một số phụ huynh đề xuất được hỗ trợ và tiến hành sửa chữa, mở rộng nhà để xe học sinh. Trường THPT Đồng Hòa không báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc này.

  Trường THPT Đồng Hòa 

  Ngày 29/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 3812/SGDĐT-KHTC về phê duyệt kế hoạch vận động, tài trợ của Trường THPT Đồng Hòa năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025.

  Như vậy, việc sửa chữa nhà xe đã được tiến hành trước khi Kế hoạch vận động tài trợ được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Song không phải bằng kinh phí vận động theo Kế hoạch đã được phê duyệt mà do một số phụ huynh tài trợ theo hình thức “bằng hiện vật”.

  Trường THPT Đồng Hòa đã có khuyết điểm là chưa kịp thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và tiến hành các thủ tục dừng triển khai Kế hoạch vận động tài trợ đã được Sở phê duyệt để thay bằng tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật. Khuyết điểm trên có lý do khách quan do nhà để xe đã xuống cấp đến mức độ nguy hiểm, khi có một số phụ huynh “mạnh thường quân” sẵn sàng hỗ trợ, nhà trường đã chấp thuận cho tiến hành sửa chữa, cải tạo.

  Về ý kiến của một phụ huynh được báo chí nêu: “Ngay từ đầu năm học 2023-2024, nhà trường đã sửa chữa các dãy nhà để xe, sao đến giữa năm học mới huy động phụ huynh ủng hộ, tài trợ”.

  Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết, phản ánh nêu trên là có cơ sở. Về nội dung này, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hòa có hạn chế trong việc phổ biến, thông tin đến phụ huynh học sinh. Cụ thể, trong quá trình xin ý kiến phụ huynh học sinh về việc xây dựng kế hoạch vận động, tài trợ để sửa chữa, mở rộng nhà xe học sinh, nhà trường chưa giải thích việc sửa chữa nhà xe học sinh đầu năm học 2023-2024 chỉ là giải pháp tạm thời phục vụ kịp thời cho năm học mới, về lâu dài cần phải sửa chữa và mở rộng nhà xe để đáp ứng nhu cầu và an toàn; kinh phí sửa chữa nhà xe từ đầu năm học 2023-2024 không nằm trong kế hoạch vận động, tài trợ đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dẫn đến có phụ huynh học sinh hiểu chưa đúng sự việc.

  Về nội dung phụ huynh phải “tự nguyện” đóng 800.000 nghìn đồng/học sinh để sửa chữa nhà xe. Theo báo cáo của nhà trường, Kế hoạch vận động tài trợ mới chỉ ở bước triển khai sau khi được phê duyệt, nhà trường khẳng định chưa triển khai thu tiền. Tuy nhiên, có thể trong quá trình xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, khi khái toán kinh phí sửa chữa nhà xe, dễ dẫn đến cách hiểu như nội dung báo nêu.

   Qua sự việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy chưa sát sao trong việc đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hoạch vận động tài trợ của nhà trường. Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Trường THPT Đồng Hòa đã nhận thức rõ về những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm như trên.

  Về biện pháp khắc phục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hòa: Khẩn trương tổ chức phổ biến, công khai tới toàn thể Hội đồng trường, phụ huynh học sinh và học sinh để hiểu đúng về việc sửa chữa nhà xe; Tiến hành thủ tục báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dừng thực hiện Kế hoạch vận động tài trợ đã được phê duyệt; thủ tục tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật theo đúng quy định, đúng thẩm quyền. Đồng thời, Trường THPT Đồng Hòa chủ động cung cấp thông tin báo chí để các cơ quan báo chí hiểu, chia sẻ với nhà trường.

  VŨ DUYÊN

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông