Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức đào tạo nghiệp vụ kiểm soát, vận hành, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

17:27 14/06/2023

Trong 2 ngày 12 và 13-6-2023, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm soát, vận hành, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (đợt 2) đối với 70 cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

 

Quang cảnh khóa đào tạo

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được áp dụng tại 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Việc áp dụng Hệ thống này tạo thuận lợi trong quá trình điều hành, kiểm soát công việc được giao tới từng bộ phận của từng cơ quan, đơn vị; và đặc biệt phát huy hiệu quả khi các cán bộ mới có thể tiếp cận quy trình để triển khai công việc một cách hiệu quả, phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Tại khóa đào tạo, các học viên được học và làm bài tập với các kiến thức về: Tổng quan xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Nhận thức chung về nghiệp vụ kiểm soát, vận hành, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN 9001:2015; Cách thức xây dựng, sửa đổi, ban hành hệ thống tài liệu và vai trò, trách nhiệm của thư ký Ban ISO cũng như lãnh đạo.

Qua đó, khóa đào tạo giúp các học viên cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình kiểm soát, vận hành, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; từ đó đưa hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phát huy hiệu quả, đi vào thực chất, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích