Tuổi trẻ Công an thành phố phát huy hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên

19:45 25/08/2022

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiên cứu đăng ký mới, kết hợp củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên quản lý trên lĩnh vực ứng dụng KHCN hoặc các mô hình mới, sáng tạo. Hằng năm, đơn vị đã tổ chức cho 100% cơ sở Đoàn trực thuộc ký giao ước thực hiện công trình, phần việc thanh niên quản lý.
Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP cấp CCCD gắn chíp điện tử lưu động cho quân, dân huyện đảo Bạch Long Vĩ

Theo đó, trong 5 năm (2017-2022), tuổi trẻ Công an thành phố có 17 công trình được Thành đoàn công nhận là công trình thanh niên cấp huyện. Nhiều công trình đã phát huy hiệu quả tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong lao động, sáng tạo, làm chủ KHCN của đội ngũ cán bộ, đoàn viên.

Tiêu biểu có thể kể đến công trình: “Hướng dẫn tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu cho nhân dân” của Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Hay công trình “Tuổi trẻ Quản lý hành chính xung kích đi đầu trong thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố” của Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội...

Tất cả các công trình, phần việc thanh niên khi đi vào hoạt động đều phát huy hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, ra sức thi đua, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác Đoàn, phong trào thanh niên…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông