Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

10:39 17/07/2020

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam hiện có 26 chi bộ, đảng bộ cơ sở với 1.037 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các mặt, xây dựng Đảng, xây lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Công an Hà Nam xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới

Xác định xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam luôn chú trọng tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhà nước và của ngành về các mặt công tác trên.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất là việc triển khai Cuộc vận động lớn “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Cùng với việc tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Công an tỉnh”, Đảng ủy còn chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả 44 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 1 mô hình điểm cấp tỉnh, 2 mô hình điểm cấp huyện, 1 mô hình điểm cấp Công an tỉnh đồng thời tổ chức 50 hội nghị chuyên đề, cấp phát 12.367 tài liệu cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. 

Bên cạnh đó là hàng loạt các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. 

Ngoài ra, căn cứ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh còn chăm lo phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng với các tiêu chí gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã phát động 22 đợt thi đua gối sóng, 25 đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và ngày truyền thống CAND. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến theo đó được cấp ủy, các cấp tập trung đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng bộ đã ban hành nghị quyết về công tác này. Đến nay có 60 tập thể, 156 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến. Đồng thời với đó, Công an Hà Nam luôn đổi mới công tác thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, chú trọng khen thưởng đột xuất, tạo động lực khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, bộ máy của Công an tỉnh hiện đã giảm 3 đơn vị cấp phòng, 29 đơn vị cấp đội. Đến hết quý 1-2020, toàn tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy tại 89/89 xã, là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành tiêu chí về chất lượng sinh hoạt Chi bộ thường kỳ; hằng quý có thông báo, đánh giá hoạt động của từng chi bộ để biểu dương những nơi làm tốt, rút kinh nghiệm những chi bộ chưa làm tốt, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của toàn Đảng bộ không ngừng được nâng lên; bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã kết nạp được 291 đảng viên mới. 

Song song với đó, từ năm 2015 đến nay, ủy ban kiểm tra của Đảng bộ Công an tỉnh đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra đối với 42 tổ chức đảng, 71 cá nhân; 17 cuộc giám sát đối với 36 tổ chức Đảng và 80 cá nhân các đồng chí lãnh đạo, từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Có thể khẳng định, trong suốt nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng ủy Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện hết sức hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng. Trong đó, các đơn vị thuộc khối An ninh nhân dân đã thực hiện tốt phòng ngừa xã hội; phòng ngừa nghiệp vụ; đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến ANQG, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, các tình huống “đột xuất, bất ngờ”,  không để hình thành các "điểm nóng" về ANTT. 

Khối CSND và công an các huyện, thành phố, thị xã luôn nắm chắc tình hình; liên tiếp mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. 5 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 92,9% (vượt 2,9%); điều tra, khám phá án đạt 82,9% (vượt chỉ tiêu 7,9%); án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,4% (vượt chỉ tiêu 2,4%). Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu đạt kết quả cao. Toàn tỉnh đã phát hiện, khởi tố điều tra, đề nghị truy tố 10 vụ, 28 bị can phạm các tội về tham nhũng, thu hồi tài sản nhà nước trên 25 tỷ đồng; khởi tố 13 vụ với 14 bị can vi phạm pháp luật về môi trường.

Các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố, thị xã còn triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tăng cường đảm bảo TTATGT, PCCC; làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú và cấp căn cước công dân và quản lý phạm nhân, bảo vệ an toàn các phiên tòa, các mục tiêu trọng điểm, các chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện quan trọng của tỉnh. Đi cùng với đó, Công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực công tác...

Những thành tích đáng ghi nhận trên đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho một nhiệm kỳ thành công; là minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo sáng tạo, tập trung, toàn diện của Đảng ủy Công an tỉnh với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời. Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho Đội Công an Thiết Dũng (Ty Công an Hà Nam) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 5 năm liên tục Công an tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1.175 lượt tập thể, 4.215 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đánh giá chất lượng hằng năm, 100% số tổ chức cơ sở Đảng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Công an tỉnh luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

 Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, của địa phương về nhiệm vụ công tác công an. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, là những chiến sỹ công an vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Theo đó, toàn Đảng bộ Công an tỉnh tập trung nỗ lực cao nhất để tạo bước chuyển mới hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích