Giải quyết đúng hạn 5.569 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

15:05 22/11/2022

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 10 tháng qua, các thủ tục hành chính được Chi cục Chăn nuôi & Thú y thành phố vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Đồng thời, đơn vị đã niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các mẫu đơn, thành phần hồ sơ, các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục được đăng tải trên địa chỉ: http://chicuccnty.haiphong.gov.vn.

Hiện, đơn vị có 23 thủ tục hành chính; trong số đó, có 20 thủ tục được thực hiện tại bộ phận “Một cửa” trên nền tảng thực hiện tiếp nhận, giải quyết trên nền tảng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Trong 10 tháng qua, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục đã giải quyết đúng hạn 94 hồ sơ, gồm: 16 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; 36 hồ sơ cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh; 39 hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ NN&PTNT ban hành lĩnh vực chăn nuôi, thú y; 1 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

Đồng thời, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng; 1 hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật.

Đáng chú ý, Chi cục đã giải quyết đúng hạn 5.569 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho các tổ chức, cá nhân.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông