Chuyên mục Luật Cư trú: 32 thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

21:59 01/08/2022

Cơ sở dữ liệu về cư trú là cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Công an, phục vụ cho công tác quản lý cư trú, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động nghiệp vụ khác. Do vậy, tại Điều 9, Chương III, Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định các thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú bao gồm:

1. Số hồ sơ cư trú.

2. Họ, chữ đệm và tên khai sinh.

3. Họ, chữ đệm và tên gọi khác.

4. Ngày, tháng, năm sinh.

5. Giới tính.

6. Số định danh cá nhân;

7. Ngày, tháng, năm và nơi cấp thẻ Căn cước công dân; số Chứng minh nhân dân, ngày, tháng, năm và nơi cấp Chứng minh nhân dân.

8. Nơi đăng ký khai sinh.

9. Quê quán.

10. Dân tộc.

11. Tôn giáo.

12. Quốc tịch.

13. Tình trạng hôn nhân.

14. Nơi thường trú, thời gian bắt đầu đến thường trú; lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú.

15. Nơi tạm trú, thời gian bắt đầu đến tạm trú, thời gian tạm trú; lý do, thời điểm xóa đăng ký tạm trú.

16. Tình trạng khai báo tạm vắng, thời gian tạm vắng.

17. Nơi ở hiện tại, thời gian bắt đầu đến nơi ở hiện tại.

18. Nghề nghiệp (trừ lực lượng vũ trang nhân dân).

19. Quan hệ với chủ hộ.

20. Nhóm máu, khi công dân có yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó.

21. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp.

22. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình.

23. Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

24. Tiền án.

25. Tiền sự.

26. Nơi lưu trú, thời gian lưu trú.

27. Biện pháp ngăn chặn bị áp dụng.

28. Người giám hộ.

29. Thông tin liên lạc (số điện thoại, fax, mail, địa chỉ hòm thư).

30. Số, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, ngày, tháng, năm ban hành của văn bản cho nhập quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

31. Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ra quyết định truy nã.

32. Thông tin khác về công dân được tích hợp, chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu khác.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích