Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VII Nghị định 144/2021/NĐ-CP: Sự cần thiết phải ban hành Nghị định

12:33 10/03/2023

Từ năm 2014 đến nay, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ANTT.

Do vậy, nhiều quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (Nghị định số 167) cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật

mới hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trong số đó có các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo.

Bên cạnh đó, qua thực tiễn công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 167. Đơn cử như một số hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo chưa được quy định trong Nghị định; một số quy định chưa rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn, lúng túng trong công tác xử phạt vi phạm hành chính; nhiều hành vi vi phạm mức phạt tiền thấp, chưa có hình thức xử phạt bổ sung hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả nên tính răn đe, giáo dục còn hạn chế.

Trước thực trạng trên, để đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật, bảo đảm tính khả thi, tăng cường răn đe, giáo dục cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính thì việc ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (Nghị định 144) là hết sức cần thiết.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông