Công an huyện Kiến Thụy làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

16:13 21/12/2021

Năm 2021, Công an huyện Kiến Thụy đăng ký mới thực hiện công trình, phần việc phục vụ nhân dân: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, Công an huyện tiếp nhận thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 104.333 trường hợp; tổ chức 4 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho 3.750 học sinh, giáo viên các trường THCS trên địa bàn. Công an huyện cũng tổ chức 27 buổi tuyên truyền thông tin, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CHCN cho 2.380 người là thành viên các Đội PCCC cơ sở tham dự; tập huấn và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC cho 514 đội viên PCCC các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Công an huyện xây dựng, biên tập và đăng tải 4 bài viết tuyên truyền công tác PCCC&CHCN trên Cổng thông tin điện tử huyện Kiến Thụy.

CBCS Công an huyện Kiến Thụy tăng cường làm thêm giờ, tiếp nhận thủ tục cấp CCCD cho người dân

Qua việc triển khai công trình, phần việc đã góp phần thúc đẩy CBCS hăng hái thi đua, nêu cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCS, được các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện ghi nhận, ủng hộ.

NGUYỄN VĂN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích