Đoàn cơ sở Trại Tạm giam CATP: Giới thiệu 27 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng

19:17 24/05/2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai công tác xây dựng tổ chức Đoàn, đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trại Tạm giam CATP luôn quan tâm, chú trọng đổi mới, duy trì chế độ sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo tính quy tụ, phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đơn vị trên mọi lĩnh vực công tác.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã tích cực tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XV, XVI; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Xác định tham gia xây dựng Đảng là một nội dung hoạt động trọng tâm, trong nhiệm kỳ, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh các cuộc vận động xây dựng: “Chi đoàn văn hoá kiểu mẫu về Điều lệnh Công an nhân dân”, “Người đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm” gắn với thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023....

Đặc biệt, thực hiện phong trào đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với cấp ủy các Chi bộ làm tốt việc bồi dưỡng, giáo dục, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. 

Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã có 27 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Công sản Việt Nam.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông