Triển khai đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại các cơ sở giam giữ thuộc CAHP

16:06 29/12/2021

Ngày 30-7-2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án: “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Thực hiện Quyết định này, ngày 15-11-2021 vừa qua, UBND TP đã ban hành Kế hoạch 254/KH-UBND triển khai. Thực hiện nghiêm Kế hoạch của UBND TP, ngày 17-12-2021, CATP đã ban hành Kế hoạch thực hiện đề án: “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ (cơ sở giam giữ thuộc CATP.
Phạm nhân trong các cơ sở giam giữ sẽ được tham gia các lớp học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục, đào tạo nghề

Theo đó, mục đích mà Kế hoạch hướng tới là nhằm tổ chức, triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phù hợp với những nội dung có liên quan được nêu trong đề án. Từ đó, giáo dục, cải tạo phạm nhân thông qua các lớp học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục, đào tạo nghề cho phạm nhân, giúp phạm nhân từng bước trau dồi hành vi, nhân cách, tích cực lao động, sản xuất tạo ra của cải, vật chất. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho phạm nhân, tạo điều kiện để những người lầm lỗi sớm ngày được tái hoà nhập cộng đồng. Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, không để các đối tượng lợi dụng việc học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục, đào tạo nghề gây rối, làm mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

          Để đạt được mục tiêu đề ra, CATP giao Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam CATP tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP về thực hiện đề án; phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, UBND quận/huyện có liên quan chỉ đạo các cơ sở giam giữ triển khai, tổ chức các lớp học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục, đào tạo nghề cho phạm nhân.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2025. Phòng Hậu cần, Trại tạm giam CATP và Công an các quận/huyện phối hợp thực hiện.

          Đối với Trại tạm giam CATP và Công an các quận/huyện, CATP yêu cầu xác định đúng trọng tâm, trọng điểm nội dung nhiệm vụ, công việc cần triển khai. Trên cơ sở xem xét đầy đủ tình hình khách quan của cơ sở giam giữ để từ đó có lộ trình thực hiện, đảm bảo tính khả thi. Đồng thời rà soát, phân loại phạm nhân đang chấp hành án tại cơ sở giam giữ để đưa vào diện cần tổ chức các loại hình đào tạo; tổ chức tuyên truyền cho phạm nhân hiểu chủ trương của Nhà nước, thành phố về thực hiện đề án. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các loại hình đào tạo cho phạm nhân phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

Đặc biệt, quá trình tổ chức lớp học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục, đào tạo nghề cho phạm nhân phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, không để các đối tượng lợi dụng học xoá mù chữ, phổ cập giáo dục, đào tạo nghề gây rối, làm mất ANTT, an toàn trong các cơ sở giam giữ, không để xảy ra việc can phạm nhân bỏ trốn, liên lạc trái phép, đưa vật cấm vào cơ sở giam giữ.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2030.

          CATP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao. Đối với các nhiệm vụ thực hiện trong thời gian dài, các đơn vị cần đặt mục tiêu cụ thể, kết quả thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp. CATP giao Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP theo dõi, tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo của CATP gửi UBND TP định kỳ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc CATP qua Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP chỉ đạo, hướng dẫn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông