• Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 11/2022

  Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 11/202220:19 01/12/2022

  Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không; kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiêu chuẩn giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong CAND... là những nội dung trọng tâm liên quan công tác công an quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 11/2022.

  Xem thêm

 • Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn thành phố

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn thành phố08:40 30/05/2022

  UBND TP vừa ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND, ngày 23-5-2022 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai tang/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố.

  Xem thêm

 • Mục tiêu hướng tới của 5 nhóm tiện ích cốt lõi trong đề án 06/CP

  Mục tiêu hướng tới của 5 nhóm tiện ích cốt lõi trong đề án 06/CP16:52 26/05/2022

  Như Chuyên đề ANHP đã phản ánh ở các bài viết trước, đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (đề án 06/CP) nhằm hướng tới mục tiêu tổng quát là ứng dụng Cơ sở dữ liêu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Xem thêm

 • Chuyên mục Luật Cư trú Phần II Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cư trú: Đăng ký tạm trú được quy định ra sao?

  Chuyên mục Luật Cư trú Phần II Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cư trú: Đăng ký tạm trú được quy định ra sao?16:38 26/05/2022

  Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Xem thêm

 • Chuyên mục Luật Cư trú: Việc đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được quy định như thế nào?

  Chuyên mục Luật Cư trú: Việc đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được quy định như thế nào?22:04 19/05/2022

  Về cơ bản, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú. Do đó, Thông tư 55/2021/TT-BCA chỉ hướng dẫn một số nội dung liên quan đăng ký thường trú tại các chỗ ở hợp pháp mang tính chất đặc thù (cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, cơ sở trợ giúp xã hội); việc đăng ký thường trú cho đối tượng có yếu tố nước ngoài và hướng dẫn việc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, hủy bỏ đăng ký thường trú.

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: 4 trường hợp công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: 4 trường hợp công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng11:32 26/04/2022

  Luật Cư trú năm 2020 cơ bản kế thừa quy định của Luật Cư trú năm 2006 về trường hợp khai báo tạm vắng. Tuy nhiên, Luật Cư trú năm 2020 đã bổ sung một số đối tượng cần khai báo tạm vắng (như người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách; người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng…) để phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Xử lý vi phạm hành chính.

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: 5 quy định về thông báo lưu trú

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: 5 quy định về thông báo lưu trú14:47 18/04/2022

  Để bảo đảm ANTT, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tránh tình trạng các đối tượng là người phạm tội hoặc người có hành vi vi phạm pháp luật khác trốn tránh bằng cách cư trú tại chỗ ở khác ngoài nơi thường trú, nơi tạm trú, Luật Cư trú năm 2006 và Luật Cư trú năm 2020 đều quy định công dân hoặc cơ sở lưu trú, bệnh viện… phải thực hiện thông báo lưu trú.

  Xem thêm

 • Tài khoản định danh điện tử là gì, được sử dụng ra sao?

  Tài khoản định danh điện tử là gì, được sử dụng ra sao?13:35 18/04/2022

  Triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg, ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cùng với Công an toàn quốc, CAHP đang tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật gắn với cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố.

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: Điều kiện đăng ký thường trú

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: Điều kiện đăng ký thường trú14:59 30/03/2022

  Điều 20, Chương IV, Luật Cư trú năm 2020 quy định điều kiện đăng ký thường trú cụ thể như sau:

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Vợ - chồng có thể có nơi cư trú khác nhau

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Vợ - chồng có thể có nơi cư trú khác nhau08:18 23/03/2022

  Xuất phát từ mối quan hệ cùng chung sống sau hôn nhân, Luật Cư trú năm 2020 quy định cụ thể nơi cư trú của vợ, chồng tại Điều 14, Chương III như sau: 1. Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống. 2. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Quy định về nơi cư trú của người được giám hộ

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Quy định về nơi cư trú của người được giám hộ10:21 22/03/2022

  Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, người được giám hộ là những người được Ủy ban nhân dân cấp xã cử hoặc Tòa án chỉ định người để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các trường hợp sau: Người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người chưa thành niên không còn mẹ, cha hoặc cha, mẹ hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế quyền đối với con, không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con hoặc không xác định được cha mẹ.

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Nơi cư trú của người chưa thành niên

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Nơi cư trú của người chưa thành niên16:35 20/03/2022

  Người chưa thành niên là đối tượng công dân đặc biệt, chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Việc sở hữu, sử dụng chỗ hoặc tham gia các quan hệ dân sự khác thường được xác định trong mối quan hệ phụ thuộc với cha mẹ hoặc người giám hộ.

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Quy định về nơi cư trú của công dân

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Quy định về nơi cư trú của công dân14:46 17/03/2022

  Nơi cư trú là một trong những nội dung chủ yếu của Luật Cư trú. Đối với một cá nhân, nơi cư trú là nơi công dân được bảo vệ quyền cư trú và các quyền công dân khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, là nơi công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước trong quan hệ hành chính (như xác nhận sơ yếu lý lịch, tình trạng hôn nhân, thuế thu nhập cá nhân…) và là nơi công dân xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự (như thừa kế, hộ tịch, hợp đồng…).

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” 3 nghĩa vụ của công dân về cư trú

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” 3 nghĩa vụ của công dân về cư trú16:44 15/03/2022

  Cùng với việc quy định cụ thể các quyền của công dân trong lĩnh vực cư trú, Luật Cư trú năm 2020 cũng quy định cụ thể nghĩa vụ công dân cần phải nghiêm túc thực hiện trong lĩnh vực này.

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế19:50 13/03/2022

  Cư trú và quản lý cư trú là một nội dung cơ bản và trọng yếu trong quản lý nhà nước của mỗi quốc gia trên thế giới. Bất kỳ một thể chế nhà nước nào cũng đều coi đây là công cụ quan trọng, hữu hiệu để nhà nước thực hiện quản lý xã hội, nắm bắt và kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến tình hình dân số, tình hình sinh sống, di chuyển của người dân, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Xem thêm

 • Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: Nhà nước bảo đảm thực hiện quyền tự do cư trú của công dân

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: Nhà nước bảo đảm thực hiện quyền tự do cư trú của công dân15:57 13/03/2022

  Hiện nay, các quy định của Luật Cư trú về điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú đã cụ thể, rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú, lựa chọn nơi cư trú. Tuy nhiên, về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhất là sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết về bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký cư trú cho công dân cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với hình thức quản lý đã được thay đổi cũng như yêu cầu quản lý dân cư trong tình hình mới.

  Xem thêm

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông