Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

  16:23 31/03/2024

  Ảnh minh họa

  - Bắt đầu từ 1/4, thành phố Hải Phòng tiến hành đồng loạt thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Đợt điều tra này sẽ kéo dài đến ngày 30/4/2024, nhằm tạo cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2020-2025; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cuộc điều tra cũng nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số (đến cấp huyện) sau 5 năm tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở để rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm, giai đoạn 2020-2024, phục vụ phân tích, dự báo quá trình phát triển dân số giữa 2 kỳ tổng điều tra, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

  - Theo Cục thống kế thành phố, đối tượng điều tra dân số và nhà ở năm 2024 bao gồm hộ dân cư, nhân khẩu thực tế của hộ dân cư, nội dung điều tra thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên; thông tin về dân cư, giáo dục, hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 tuổi đến 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ gia đình; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ gia đình…

  - Để việc điều tra về dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 đạt các yêu cầu đề ra, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan triển khai các công việc theo kế hoạch. Thành phố mong muốn các hộ gia đình, mọi người dân tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan, để việc thu thập số liệu được nhanh chóng, chính xác, qua đó góp phần tạo kênh thông tin quan trọng giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội được đúng đắn và hiệu quả cao.

  NAM HẢI

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông