Thứ bảy, 22 Tháng 7, 2017 - 19:38

THÔNG BÁO XÉT CẤP GCN QSDĐ - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN (Từ ngày 10-7 đến ngày 15-7)

Tạo: 11/07/2017 - 09:24

Thông báo về việc cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất

QUẬN LÊ CHÂN 

* VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Ngọc Hải và bà Vũ Thị Hòa. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 91 Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân.

Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Thửa đất nguyên là đất ở của gia đình ông Thái Văn Nhu giấy tờ sử dụng đất kê khai địa bạ số 630 DT 366m2 cấp năm 1936. Ngày 10/03/1980 ông Nhu đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc Hải bằng văn tự bán nhà đất, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền DT kê khai 250m2. Căn cứ sổ hộ khẩu của gia đình ông Hải được CAQ Lê Chân cấp đổi sổ ngày 01/11/2005 đăng ký tại đại chỉ 91 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân ghi chuyển đến ngày 26/05/1980. Ông Hải và bà Vũ Thị Hòa sử dụng đất ở, nhà ở không tranh chấp về QSDĐ, QSH nhà và TS khác gắn liền với đất, DT hiện trạng xin cấp GCN 237,43m2, thửa đất số 381, tờ bản đồ số 7 ghi loại đất ở tên chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Ngọc Hải. Hiện nay gia đình ông Hải và bà Hòa đang sử dụng ăn ở ổn định, không tranh chấp về đất đai, đã đóng thuế đất hàng năm đầy đủ không nợ đọng. DT đề nghị cấp GCN: 237,43m2.

* VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Thanh và bà Dương Thị Tú. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 09/170 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Thửa đất nguyên là đất ở của bà Vũ Thị Chung sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 15/10/1993. Năm 1998, bà Chung thỏa thuận chuyển nhượng nhà cho bà Dương Thị Tú, theo thỏa thuận viết tay lập ngày 03/08/1998. Hiện nay gia đình ông Phạm Văn Thanh và bà Tú đang sử dụng ăn ở ổn định, không tranh chấp về đất đai, đã đóng thuế đất hàng năm đầy đủ không nợ đọng. DT đề nghị cấp GCN: 56,86m2.

* VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS  khác gắn liền với đất cho ông Vũ Ngọc Hồi và bà Đinh Thị Ngọc Lan. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: Số 32C/78/430 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất ở của ông Hoàng Văn Được và bà Lương Thị Bích sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1990. Năm 1990, ông Được và bà Bích thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất cho ông Nguyễn Đức Minh và bà Vũ Thị Bé, giấy tờ liên quan thất lạc. Năm 2008, ông Minh và bà Bé chuyển nhượng nhà cho ông Nguyễn Văn Toàn và bà Lưu Thị Hương Lan, giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND phường, bản gốc thất lạc hiện có bán photo. Năm 2009, ông Toàn và bà Lan có đơn xin bán nhà xây dựng trên một phần DT nhận chuyển nhượng cho ông Vũ Ngọc Hồi và bà Đinh Thị Ngọc Lan, có xác nhận của UBND phường ngày 26/03/2009. Hiện nay gia đình ông Hồi và bà Lan đang sử dụng ăn ở ổn định, không tranh chấp về đất đai, đã đóng thuế đất hàng năm đầy đủ không nợ đọng. DT đề nghị cấp GCN: 33,60m2

* VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Ngô Đạt Xây và bà Hà Thị Vân. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: Số 50E/81 Phạm Hữu Điều, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân.

Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Phần 1: Đất ở do gia đình bà Trần Thị Hạnh sử dụng từ trước năm 1962; Năm 1995, bà Hạnh chuyển nhượng một phần DT cho ông Nguyễn Văn Hà và bà Phạm Thị Hạnh Dung, giấy tờ liên quan hiện thất lạc. Phần 2: Là đất ở do gia đình bà Bùi Thị Toán sử dụng từ trước ngày 15/10/1993; năm 2003, bà Toán chuyển nhượng một phần diện tích cho ông Nguyễn Văn Hà và bà Phạm Thị Hạnh Dung, giấy tờ liên quan hiện thất lạc. Ông Hà và bà Dung xây dựng nhà trên 2 phần DT đất nhận chuyển nhượng, sử dụng đất ổn định, đến năm 2012 chuyển nhượng nhà đất cho ông  Ngô Đạt Xây và bà Hà Thị Vân sử dụng. Năm 2013 UBND phường Niệm Nghĩa có biên bản kiểm tra sử dụng đất số 87/BBKT ngày 15/8/2013 xác nhận để quản lý tại địa phương. 

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị.